Samenstelling van het orkest

Het Kamerorkest de Muziekkring bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste amateurmusici uit het Gooi en wijde omgeving. We tellen vijf eerste violen, een harp, vijf tweede violen, vier altviolen, drie celli, een contrabas, twee fluiten en piccolo, twee hobo’s, drie klarinetten, twee fagotten, een hoorn en een vaste invaller op hoorn.

Repetities

Het orkest repeteert elke maandagavond van 19.45 tot 22.15 uur in de Gooische School in Laren.

Concerten

Het orkest geeft twee maal per jaar een concert onder leiding van dirigent Yvonne de Winter. Afhankelijk van de stukken die we spelen komen enkele musici van andere orkesten ons vanaf een paar weken voor de uitvoering versterken op de nog ontbrekende instrumenten. Voorafgaand aan elk concert is er een studiedag.

Kamermuziek

Naast de concerten organiseren de leden een keer per jaar een gezamenlijke kamermuziekavond om in kleinere ensembles met elkaar te musiceren.

Vacatures

Het orkest is vrijwel altijd op zoek naar musici op cello, pauken, eerste en tweede viool en contrabas. Zij zijn na een proefmaand in overleg met de concertmeester en de dirigent welkom om zich aan te sluiten bij het orkest. Heb je zin om mee te spelen, neem dan contact op met de secretaris..

Contributie

De Muziekkring is een vereniging (KvK Hilversum: V417542). De contributie bedraagt € 28,50 per maand.
Contact: Secretaris Gert Huber 06-12999131,  secretaris@demuziekkring.nl
Banknummer NL07 INGB 0000 6627 92 t.n.v. De Muziekkring Laren.
Repetitielocatie: De Gooische School te Laren, Oud Blaricummerweg 21A, 1251GV Laren
Klik hier voor de route